Saturday, February 9, 2013

Test matura, Shkolla Artistike , 2011


PJESA I
Martesa e Halilit
(fragment)
I- T’tanë për darkë Muji i ka ndalë.
Kqyr shka bani Gjeto Basho Muji
u ka vu nji barrë dru t’vogël n’zjarrm,
tre qind vetë pr i herë m’u xe.
At’herë trimi u ka avitë bucelat,
at’herë trimi u ka avitë fucijat;
i’n bucelat plot raki,
i’n fuçijat plot venë.
Sa shpejt frima burrave u ka ardhë,
sa shpejt gjaku trimave po u xehet!
Kanë marrë llafin e po llafiten,
kanë marrë gazin e po gazmojnë,
Kanë nisë trimat Mujin p’e pvetin;
“N’votër tande kem’ qillue,
mos na ki randë për nji fjalë:
pash nji Zot, Muj qi t’ka dhanë,
qysh Halilin s’e martove?„
……………………………
II-“S’e kam lanë për pare pse nuk pata,
s’e kam lanë, për vashë pse n’u mund hasa,
s’kam dashtë vetë m’u martue!”
“Pa ndigjo, more djalë ti djalë,-
ka folë plaku Osman Aga.-
Ditë e madhe nesër ka qillue,
tridhjetë agë kanë me u bashku,
tridhjetë vashat t’i kanë pru:
njat ma t’mirën ke me e zgjedhë.
Tridhjetë agë për hajr ta bajmë”.
S’pe len djali plakun ma me folë:
“Zoti u vraftë, more agt’ e Jutbinës!
Nji be t’madhe qi kam ba,
qi, ja martohem me gur e dhe,
ja e kam marrë Tanushën e Krajlit!„


Për pyetjet nga 1-7 rrethoni vetëm alternativën e saktë.
1. Si paraqiten ngjarjet në këngët e Ciklit të Kreshnikëve?
A) të thjeshta
B) të ndërlikuara
C) të hiperbolizuara
D) të zvogëluara

2. Cikli i Kreshnikëve përbëhet nga rapsodi ku u këndohet bëmave:
A) të dy personazheve kalorsiakë
B) të heronjve romakë
C) të heronjve grekë
D) të dy vëllezërve dhe 30 shokëve të tyre

3. Figura tingullore e përdorur në vargjet:
At’herë trimi u ka avitë bucelat,
At’herë trimi u ka avitë fucijat, është:
A) asonanca
B) aliteracioni
C) onomatopeja
D) anafora


4. Cikli i Kreshnikëve merr formën e këngëve legjendare nga:
A) prania e elementit të kuvendimit
B) përfshirja e qënieve përrallore
C) prania e natyrës së qetë
D) kontradiktat midis grupeve shoqërore

5. Cili nga elementët e mëposhtëm i jep muzikalitet fragmentit?

A) krahasimi
B) epiteti
C) përsëritja
D) hiperbola

6. Folja në vargun: Zoti u vraftë, more agt’ e Jutbinës!, është në mënyrën:
A) dëshirore
B) dëftore
C) kushtore
D) lidhore

7. Figura e Mujit në këtë fragment karakterizohet më shumë nga fakti që ai:
A) shfaq mençuri dhe vlera etike si i pari i familjes
B) gëzon të drejtën për të folur si vëlla i Halilit
C) nuk mundet të shprehet bindshëm mbi problemin që diskutohet
D) e merr fjalën në kuvend në momentin më të keq
8.
a) Gjeni në fragment një rimë foljore dhe një rimë emërore.

a.rimë emërore:
krijojnë ato vargje që rimojnë me emra si:
At’herë trimi u ka avitë bucelat,
at’herë trimi u ka avitë fucijat; Etj.

b.rimë foljore: rimë foljore krijojnë ato vargje që rimojnë me folje si:
“S’e kam lanë për pare pse nuk pata,
s’e kam lanë, për vashë pse n’u mund hasa. Etj.

c. Përse shërbejnë këto rima?
Rimat i japin muzikalitet dhe ritëm këngës ose vargjeve.

9.
a) Cila është ngjarja kryesore në këtë fragment?
Ngjarja kryesore këtu është kuvendi i burrave dhe diskutimi mbi martesën e Halilit.

b)A kemi këtu ndonjë të papritur? Ç’efekt krijon ajo?

E papritura është pjesë e krijimtarisë popullore.

E papritura lidhet me vargun e fundit; Ja e kam marrë Tanushën e Krajlit!

10. Si jepet në vargjet e mëposhtme diferenca midis njeriut burrë dhe njeriut trim?
*Sa shpejt frima burrave u ka ardhë,
Sa shpejt gjaku trimave po u xehet?

Njeriu burrë paraqitet si njeri që shijon në mënyrën më të thjeshtë pijen. Kjo e bën atë më argëtues. Kënga thotë më poshtë vargjeve: Kanë marrë gazin e po gazmojnë. etj
 Njeriu trim jepet si gjaknxehtë që menjëherë merr peshë nga pija. Kjo i ndez atyre kuvendimin si në rastin e këngës. Kënga thotë më poshtë: kanë marrë llafin e po llafitin.etj.

11. Ndaluni në vargun: T’tanë për darkë Muji i ka ndalë.
Ç’tregon fakti që Muji i ka ftuar të gjithë për darkë ose t’tanë? Pse këtë rol e luan Muji?
Në cilën klasë të fjalëve bën pjesë “t’tanë“?

a) Tregon mikrpritjen etj.

b) Muji është i pari i familjes, më i forti dhe njeriut që i dëgjohet më fort fjala, etj.

c) Peremer

12. Identifikoni në fragment momentin kur flitet për traditën e gostitjes si edhe përdorimin e numrit tridhjetë. Shpjegoni rolin e tyre në mesazhin që përcjellin në këto vargje.
a) vargjet ku flitet për traditën:

At’herë trimi u ka avitë bucelat,
at’herë trimi u ka avitë fucijat;
i’n bucelat plot raki,
i’n fuçijat plot venë.

b) vargjet ku përdoret numri tridhjetë:

tridhjetë agë kanë me u bashku,
tridhjetë vashat t’i kanë pru:
njat ma t’mirën ke me e zgjedhë.
Tridhjetë agë për hajr ta bajmë”.

c) roli i përdorimit të tyre:

këto vargje ndihmojnë në paraqitjen e panoramës së asaj kohe, na japin të dhëna mbi traditat dhe zakonet popullore.
PJESA II
Balzak
Evgjeni Grande
(fragment)
*Prifti doli. Zonjusha Grande u ngjit në dhomën e vet dhe qëndroi tërë ditën vetëm, pa zbritur as për të ngrënë darkë, me gjithë lutjet e Nanosë. Në mbrëmje, kur erdhën mysafirët, ajo zbriti dhe e gjeti sallonin plot; kurrë ndonjëherë s’patën ardhur aq shumë. Lajmi i kthimit të Karlit dhe marrëzia e tradhtisë së tij, ishin përhapur në tërë qytetin. Po me gjithë kureshtjen që kishin vizitorët, Evgjenia mbajti një gjakftohtësi shembullore dhe asnjë nga brengat e brendshme, nuk u shfaq në fytyrë. Ajo u përgjigjej me buzëqeshje atyre që tregonin interes për të ose përdornin ndonjë shprehje melankolike. Nën vellon e mirësjelljes, ajo mundi ta fshehë fatkeqësinë e vet.
*Aty rrotull orës nëntë, lodra mbaroi, dhe lojtarët, mbasi i paguan borxhet njëri-tjetërit, u ngritën dhe nisën të bënin muhabet. Në çastin kur po pregatiteshin të iknin të gjithë, mbasi ish bërë vonë, ngjau një e papritur, që buçiti dhe mori dhenë jo vetëm në Somyr, por në të gjithë rrethin dhe në të katër prefekturat.
- Ju qëndroni, zoti kryetar!- i tha Evgjenia zotit De Bonfons, kur ai po merrte bastumin për të dalë. Këto fjalë prekën që të gjithë sa ishin aty. Kryetari u zverdh nga fytyra dhe u detyrua të ulej.
- Milionat shkuan te kryetari!- tha zonjusha Degribonku.
- Kjo lodër na qenka ç’na qenka! Më e mira nga të gjitha!- tha prifti.
Dhe noteri shtoi: - Këtij i doli asua me tridhjetë dhe u bë tridhjetë e një.
Gjithësecili bëri nga një lodër fjalësh dhe ndërkohë që të gjithë shikonin trashëgimtarin të hipur në një piedestal, majë milionave të saj. Drama, që kish filluar nëntë vjet më parë, po merrte fund.
*T’i thuash kryetarit në sy të gjithë botës që të rrijë aty, kjo kish vetëm këtë kuptim: se ajo e kish zgjedhur për burrë. Në qytetet e vogla vihen re shumë zakonet dhe nuk quhet e sjellshme ajo vajzë që i flet në një mënyrë të tillë një burri. Ato fjalë të dala nga goja e një vajze kundrejt një burri, përbënin premtim solemn
- Zoti kryetar, - i tha Evgjenia, me një zë mekës kur mbetën vetëm. Unë e di pse kërkoni të bëheni burri im. Betohuni se do të më lini të lirë gjatë gjithë jetës sime dhe nuk do të kërkoni asnjë nga të drejtat, që i lejon martesa burrit ndaj gruas; me këtë kusht unë jam juaja. – Kur kryetari i ra më gjunjë, ajo shtoi, - Dale se s’kam mbaruar. Unë s’kam ndër mend t’ju gënjej, zotni. Zemrën time e ka pushtuar një dashuri që s’ka për t’u shuar kurrë. Pra, bashkëshortit tim unë mund t’i dhuroj vetëm miqësinë time. Unë nuk dua as të lëndoj zemrën time, as të veproj kundër ligjeve të zemrës sime. Që të mund të quheni burri im, zot i pasurisë sime, kërkoj nga ju një shërbim shumë të madh.
- Jam gati të bëj ç’të doni ju, - u përgjegj De Bonfonsi.
*Evgjenia nxori nga gjiri i vet njëqind aksione të bankës së Francës dhe ia dorëzoi duke i thënë:
- Merrni këto një milion e gjysmë franga dhe nisuni shpejt për në Paris. Jo nesër, jo sonte natën, po tashti në çast. Shkoni te zoti De Grasen, merrni emrat e të gjithë kreditorëve të tim ungji, mblidhini bashkë dhe paguajini jo vetëm kapitalet, po dhe interesin pesë për qind që nga dita e borxhit e gjer më sot. Kini kujdes dhe merrni një dëftesë të rregullt të përgjithshme noteriale. Ju jeni vetë gjykatës dhe më mirë nga ju s’ka kush mund ta bëjë këtë punë. Ju jeni njeri i ndershëm, fisnik dhe i besuar Unë po i jap besim fjalës tuaj, dhe, nën mbrojtjen e emrit tuaj, do t’u bëj ballë sot e tutje tërë rreziqeve të jetës… Ne njihemi prej kohe aq të gjatë, sa mund të thuash se jemi të afërt. Unë nuk besoj se ju do të dëshironit të më bënit fatkeqe. Ne duhet të jemi shumë zemërgjerë për njëri-tjetrin.
Kryetari i ra më gjunjë trashëgimtares së pasur, duke u dridhur nga gëzimi dhe nga ankthi.
- Do të jem skllavi juaj, - tha ai

Për pyetjet nga 13-18 rrethoni vetëm alternativën e saktë.
13. Mbështetja në realitetin e kohës e bën veprën e Balzakut:
A) romantike
B) realiste
C) sentimentaliste
D) magjike

14. Romani Evgjeni Grande bën pjesë në:
A) Komedinë njerëzore
B) Komedinë hyjnore
C) Romanet kalorsiakë
D) Mitologjinë greke

15. Kryetema e romanit Evgjeni Grande është:
A) atdheu dhe lufta për pavarësi
B) dashuria gjatë luftës së dytë botërore
C) vdekja si fund i lumtur
D) kopracia dhe ndikimi i saj te njeriu

16. Fjalët që Evgjenia i thotë kryetarit, përbënin sipas zakonit të provincës:
A) inferioritet
B) premtim solemn
C) sjellje të zakonshme
D) pabesi të hapur

17. Fjala zemërgjerë nga pikpamja e formimit është:
A) e parme
B) e prejardhur
C) e përbërë
D) e përngjitur

18. Mënyra se si flet Evgjenia për paratë dhe veprimet me to në paragrafin e fundit tregojnë:
A) se ajo kishte ndryshuar edhe nga paraja
B) se Evgjenia ishte si më parë
C) lumturinë e pamasë të Evgjenisë
D) gjallërinë që ajo kishte fituar nga jeta

19. Gjeni dy detaje në paragrafin e parë që tregojnë mënyrën se si Evgjenia e zotëron plotësisht veten dhe shpjegoni nëpërmjet tyre ndryshimin që ka pësuar ajo.

a) Mbajti një gjakftohtësi shembullore,
 Asnjë nga brengat nuk u shfaq në fytyrë,
 U përgjigj me buzëqeshje,
 Fshehu fatkeqësinë e vet,

c) Ndryshimi që ka pësuar Evgjeni është i lidhur me natyrën e saj.
 Dikur ajo ishte shumë delikate dhe reagonte menjëherë qoftë edhe nga një e bërtitur e të atit.
 Tashmë ajo mund të fshihte fatkeqësinë e vet, pa e kuptuar njeri.
 Ajo e zotëronte veten plotësisht.
 Ishte bërë me e sofistikuar.

20.
a) Lexoni fjalinë: Nën vellon e mirësjelljes, ajo mundi ta fshehë fatkeqësinë e vet,
* Cila ishte fatkeqësia e Evgjenisë?  Fatkeqësia e Evgjenisë është e lidhur me mosrealizimin e dashurisë së saj, por edhe me vuajtjen që ajo po përjetonte nga sjellja e Karlit.

b) Me çfarë është e lidhur kureshtja e vizitorëve?

Kureshtja e vizitorëve është e lidhur me faktin se si do të reagonte Evgjenia nga lajmet mbi ardhjen e Karlit në qytet dhe thashethemet rreth tij.

21. Pse Evgjenia vendos të martohet? (Jepni dy arsye.)
Karli kthehet në qytet dhe nuk kujtohet më për të.
- Karli kthehet në qytet dhe thashethemet rreth tij shkatërrojnë plotësisht ëndrrën e saj.
- Sepse dashuria e saj e vetme mori fund, tashmë i duhej të bënte një martesë për interesa të caktuara.
- Për të pasur një zot të pasurisë së saj.
- Për t’i bërë ballë rreziqeve të jetës.
- Për të pasur një njeri që mund të mbronte atë dhe pasurinë e saj.
- Sepse kështu e kërkonte zakoni.

22. Ndaluni në paragrafin e dytë. Çfarë i çudit njerëzit që rrethojnë Evgjeninë?
a) Njerëzit që rrethojnë Evgjeninë i çudit e papritura që ishte e lidhur me kërkesën që ajo i bën kryetarit për të qëndruar pas të tjerëve. Kjo gjë mori dhenë në qytet sepse nuk kishte ndodhur kurrë më parë dhe kishte një domethënie të madhe.

b) Gjeni dhe shpjegoni ironinë në fjalët e priftit po në këtë paragraf

* ironia:  Kjo lodër na qenka ç’na qenka! Më e mira nga të gjitha!- tha prifti.
* pse është përdorur ajo:  Për të treguar çudinë e të gjithëve, për të treguar absurdin e lidhur me situatën dhe vendimarrjen e Evgjenisë (Karli qe kthyer me marrëzitë e tij dhe për këtë shkak Evgjenia po martohej), për të treguar kotësinë e kësaj martese e cila dihej përse bëhej, për të treguar dhe një lloj ndjesie të të gjithëve aty që dukej sikur e kishin menduar këtë gjë më parë, etj.

23. Identifikoni dy kushte që Evgjenia i vë bashkëshortit të saj të ardhshëm. Si ndihet ai nga fjalët e saj?
a) ai nuk duhet të kërkonte asnjë të drejtë mbi zemrën e saj,
 asnjë të drejtë që ia lejon martesa burrit ndaj gruas.

b) shërbimin ndaj shlyerjes së borxheve të të ungjit,
 kujdesin për të dhe pasurinë e saj.

c) Kryetari ishte i gatshëm të bënte gjithçka,
 u drodh nga gëzimi dhe nga ankthi,
 u ndje si skllav i saj,

24. Ç’përshtypje ju jep sjellja dhe veprimi i kryetarit pas fjalëve të Evgjenisë. Cili është konkluzioni që nxirrni nga shprehja e fjalëve të tij të fundit: - Do të jem skllavi juaj, - tha ai.
a) Sjellja e kryetarit është sjellja e një të binduri, e një skllavi, e një njeriu i cili bën gjithçka për të pasur nën sundim një pasuri aq të madhe etj.

b) Gjithë peshën e shprehjes së fjalëve të tij e mban fjala skllav. Ai pranon gjithë kushtet e Evgjenisë pa llogaritur asgjë për veten e tij. Bindja prej skllavi është në funksion të një interesi material shumë të madh, siç është pasuria dhe paraja.

25. Argumentoni pse dëshira e tepërt për pasuri e tjetërson njeriun.

No comments:

Post a Comment