Sunday, October 14, 2012

Studim statistikor mbi moshen e duhanpiresve - Pune me projektPune me projekt
Lenda : Matematike
Tema : Studim Statistikor
Pergatiti : --
Viti : 20--

Studim i moshes se duhanpiresve ne pallatin 400 te lagjes “Dyli Haxhire Myzyri”

Popullimi : Bashkesia e numrit te personave duhanpires qe jane ne pallatin 400
Individet: Personat qe konsumojne te pakten nje cigare ne dite
Tipari  : Mosha e duhanpiresve( tipar i vazhdueshem)


Klasa
Frekuenca f(x)
Denduria
%
Mesi i klases
X1
15-25
4
40%
20
X2
25-35
0
0%
30
X3
35-45
1
10%
40
X4
45-55
3
30%
50
X5
55-65
2
20%
60


Shuma:10
100%Mesorja : Vlera e mesme : 40 vjeç
Mestarja :
Klasa modale : (15-25)
Kuartilja : ½ e modes : ½ (15-25)= ½ 10=5
Amplituda : Vlera me larte – Vleren me te ulet= 60-20=40


x
Mesi i klases
F(x)
x-m
(x-m)2
(x-m)2 . f(x)
15-25
20
4
-19
361
1444
25-35
30
0
-9
81
0
35-45
40
1
1
1
1
45-55
50
3
11
121
363
55-65
60
2
21
441
882


Dispresioni : Sigma :

Paraqitja grafike :


 


Perfundime : Nga ky studim statistikor marrim keto perfundime :
Ne pallatin e studiuar kemi 20 banore te cilet jane duhanpires te rregullt. Keto te dhena u moren pasi u pyeten familjet e cdo kati te pallatit.
Duhanpiresit me te shumte i perkisnin grupmoshes 15-25. Perkatesisht rreth 40%.
Duhanpiresit me te pakte i perkisnin grupmoshes 25-30.
Perkatesisht 0 %.
Perfundimet e ketij studimi nuk jane plotesisht te sakta pasi vlerat e tij jane marre te perafruara. Megjithate ai eshte ne gjendje te na tregoje me shume mbi kete pallat.

Faleminderit 

No comments:

Post a Comment